Pravni savet

Zoran | Ostalo
Imam 27 godina, drzavljanin sam R. Srbije. Moja baba je makedonka. Zanima me da li mogu da dobijem makedonsko drzavljanstvo?

Poštovani,

Za Vaš slučaj relevantno je odgovarajuće zakonodavstvo Republike Makedonije. Kada bi situacija bila obrnuta, da Vi, recimo, posedujete makedonsko a baka srpsko državljanstvo, ne biste imali pravo na srpsko državljanstvo.