Pravni savet

Poštovani,
Na osnovu ugovora o studentskom kreditu sa Ministarstvom prosvete bio sam korisnik istog u periodu školske 2007/08 god. na osnovnim akademskim studijama. Obaveštenje o vraćanju studentskog kredita sam prvi put dobio 2011 god. po završetku osnovnih studija. Kredit nisam vraćao. Ponovno obaveštenje o vraćanju studentskog kredita dobio sam u maju ove godine. Moje pitanje glasi: da li je moja obaveza vraćanja kredita zastarela ili sam ipak duzan da kredit izmirim? Hvala.
Aleksandar Markovic

Poštovani,

Bez kompletnog uvida u celokupni tekst vašeg ugovora o studentskom kreditu, nije moguće dati precizan odgovor na postavljeno pitanje. Ovo iz razloga jer je zastarelost složen pravni institut, na čiji početak i tok, odnosno prekid i zastoj, mogu uticati različiti faktori. Takođe, na zastarelost mogu uticati i okolnosti koje nisu obuhvaćene tekstom ugovora o kreditu. Od značaja za utvrđivanje zastarelosti vaše obaveze prema davaocu kredita je pre svega precizno utvrđivanje tačnog datuma dospelosti vaše obaveze po kreditu, jer se od tog trenutka počinje računati rok potreban za nastupanje zastarelosti. Na obaveze iz ugovora o kreditu primenjuje se opšti rok zastarelosti koji iznosi 10 godina. Pritom, treba imati na umu da je svojevremeno u sredstvima javnog informisanja bilo reči o tome da je došlo do tkz "mirovanja" u ovim dugovno-potražnim odnosima i to zbog gašenja pojedinih poslovnih banaka preko kojih su studentski krediti plasirani.

Pravne oblasti
Oznake