Pravni savet

MOLIO BIH VAS DA MI ODGOVORITE,
MOGU LI DA OPOZOVEM OVLASCENJE-PUNOMOC KOJU SAM POTPISAO ADVOKATU DA NOVCI OD ODSTETE OD OSIGURANJA IDU NA NJEGOV RACUN-HVALA
— anonimno

Poštovani,

Ukoliko još uvek nije došlo do uplate sredstava na račun advokata, možete opozvati punomoćje, pri čemu opoziv pogađa punomoćje u celini. Ako želite da Vas isti advokat i dalje zastupa pod drugačijim uslovima, morate sa njim potpisati novo punomoćje.

Pravne oblasti
Oznake