Pravni savet

Postovani,
imam problem u vezi sa hipotekom.
Na parceli xxx postoje 3 suvlasnika, medju kojima sam ja. Objekti na parceli su fiziki odvojeni ali je vlasnistvo 2/5, 2/5, 1/5. Na suvlasnikovu 1/5 je drzava uspostavila hipoteku kao meru obezbedjenja dok traje proces protiv njega i samim tim je hipoteka obuhvatila i mene kao suvlasnika i ovog treceg, S'TIM DA NIKO OD NAS NIJE DAO SAGLASNOST ZA USPOSTAVLJANJE HIPOTEKE.
Moje pitanje glasi: Da li je moguce uspostaviti hipoteku bez saglasnosti ostalih suvlasnika?
Unapred zahvalan.
— anonimno

Poštovani,

Predmet hipoteke može biti i susvojinski udeo na nepokretnosti. Kako je predmetna parcela jedna imovinska celina na kojoj pravo vlasništva polažu tri lica kao suvlasnici (vlasnici alikvotnih delova te parcele), hipotekom jeste obuhvaćena cela parcela ali se hipoteka odnosi samo na udeo jednog suvlasnika, na njegovu idealnu 1/5 parcele. U slučaju da dođe do prodaje 1/5 suvlasničkog udela radi namirenja potraživanja obezbeđenog hipotekom, ostali suvlasnici uživaju pravo preče kupovine.

Pravne oblasti
Oznake