Pravni savet

Da li je parking servis duzan da obavesti korisnike povlascenih karata (stanare odredjene zone), o izmenama i prosirenjima tih zona? Da li je pravno dovoljno da to urade sredstvima javnog informisanja ili je neophodno da licno postom obaveste korisnika, ili davanjem mape ulica, za koje imaju dokaz da su ostvarili (na primer potpis korisnika da je dobio mapu)?
— anonimno

Poštovana,

Parking servis je dužan da svoje korisnike obavesti o svakoj promeni koja može biti od značaja za međusobni ugovorni odnos. Obaveza obaveštavanja postoji, a konkretni načini obaveštavanja su možda taksativno pobrojani nekim internim aktom samog preduzeća. Ukoliko se svrha obaveštavanja može postići sredstvima javnog informisanja onda se mogu smatrati dovoljnim radio i televizijske emisije. Ali je u svakom slučaju potrebno detaljnije ispitati ponašanje pomenute firme u konkretnom slučaju kako bi se tvrdilo da je svoju obavezu obaveštavanja zanemarila ili bar neuredno izvršila. Lično obaveštavanje korisnika kao i njihov potpis u funkciji dokaza da su obaveštenje primili je preterano i nije opšte prihvaćeno.

Pravne oblasti
Oznake