Pravni savet

Poštovani,
Moje preduzeće je izbrisano iz Privrednog registra po osnovu stečaja. Kako je u pitanju bio stečajni postupak male vrednosti, nije imenovan stečajni upranik, te je stečajni sudija donosio sve odluke. Pošto se niko od poverilaca nije javio preduzeće je otišlo u stečaj i izbrisano je iz Registra.
Interesuje me dali preduzeće koje je prestalo da postoji po osnovu stečaja može da ima pravnog sledbenika?
I ukoliko može, ko određuje pravnog sledbenika?
S poštovanjem
Miloš
Miloš

Poštovani,

Pravni sledbenik je subjekt prava koji stupa u prava i obaveze predhodnog nosioca tih prava i obaveza. Kako je Vaše preduzeće izbrisano iz Registra, ono više ne egzistira u pravnom i privrednom životu što znači da više ne poseduje nikakva prava i obaveze koje bi bile podobne za prelazak na eventualnog pravnog sledbenika. O svim pitanjima koja su vezana za prava i obaveze preduzeća rešava stečajni sudija pre nego što preduzeće prestane da postoji.

Pravne oblasti
Oznake