Pravni savet

Postovani,

Zanima me da li je i na koji nacin kaznjivo snimanje telefonskih razgovora na svom mobilnom telefonu putem aplikacija za snimanje razgovora?

Unapred zahvalna.
— anonimno

Poštovana,

Snimanje svojih telefonskih razgovora mobilnim telefonom putem softverske aplikacije samo po sebi nije protivpravno i kao takvo nije kažnjivo, pa se ono može preduzimati i bez prethodno pribavljene saglasnosti sagovornika. Međutim, potrebno je praviti razliku izmedju radnje snimanja telefonskog razgovra sa jedne strane i radnje upotrebe tako snimljenog sadržaja sa druge strane. Dok snimanje razgovora nije zabranjeno i kažnjivo, upotreba (odnosno zloupotreba) tako snimljenog razgovora može biti protivpravna, a u određenim slučajevima i krivičnopravno sankcionisana. Dakle, postojanje protivpravnosti se procenjuje u zavisnosti od načina upotrebe snimljenog sadržaja, kao i svrhe za koju se on koristi.

Pravne oblasti
Oznake