Ostalo
28
3. strana
Da li mesna zajednica po vazecim zakonima moze da vrsi komunalnu delatnost, naime imam spor sa mesnom zajednicom Backi Sokolac pred osnovnim sudom u Subotici ispostava Backa Topola, u vezi spornog racuna za naplatu vode od strane Mesne zajednice.Naime mesna zajednica obavlja komunalnu delatnost ocitavanja i naplate vode i ako nije privredno lice registrovano za obavljanje komunalne delatnosti, odnosno komunalnu delatnost obavljaju clanovi Saveta mesne zajednice volonterski.Sudski proces je u toku, u medjuvremenu sam saznao od opstinskog ombudsmana da po njegovom misljenju mesna zajednica ne bi smela da obavlja komunalnu delatnost i on je pokrenu spor pred Ustavnim sudom dovodeci u pitanje opstinsku odluku kojom se nadleznost komunalne delatnosti u selima potpuno prenosi u nadleznost mesnih zajednica sto je u suprotnosti sa Zakonom o komunalnoj delatnosti,proces pred ustavnim sudom je jos na cekanju.

Zanimame da li imam pravo na osnovu Zakona o komunalnoj delatnosti da osporim pravo Mesnoj zajednici da vodi postupak pred Osnovnim sudom.
Petar Zigic

Poštovani,

Ne možete osporiti pravo pomenutoj mesnoj zajednici da bude strana u postupku pred sudom. Pogotovo ne zbog toga što smatrate da obavlja delatnost koja je u suprotnosti sa zakonom. Odluku o tome da li je MZ prekoračila svoja ovlašćenja doneće sud.

Da li je moguće poništiti prvosnažo rešenje zbog zloupotrebe roka žalbe.Naime datum zavođenja rešenja je 11.07.2011,kada je i dobilo delovodni broj, a na dostavnici koju sam ja potpisao datum prijema rešenja napisan je 21.06.2011, tako da sam uskraćen za pravo na žalbu,a inače rok za podnošenje žalbe je 15 dana od dana prijema.
Napominjem da sam navedenu dostavnicu potpisao 13.07. bez datuma,a kada je overena i meni dostavljena kao datum prijema je upisan 21.06.
Saša Stevanović

Poštovani,

Rok za podnošenje žalbe počinje da teče od momenta prijema rešenja. Kako je od tog trenutka proteklo dosta vremena, rešenje je po svemu sudeći postalo pravosnažno. Sada Vam na raspolaganju stoje takozvani vanredni pravni lekovi (pod uslovom da su za njih ispunjeni propisani uslovi) kojima možete pobijati pravosnažno rešenje.

23 SEPTEMBRA SAM IMALA SAOBRAĆAJNU NEZGODU , NAIME GURALA SAM BEBU U KOLICIMA ,IZA MENE JE IŠLO VOZILO KOJE JE VOZILO LICE SA 2,8 PROMILA ALKOHOLA I UDARIO ME OTPOZADI . PROŠLA SAM SA POVREDAMA NAGNJEČENJ KUKA, SLABINE , UDARCA U GLAVU, NAGNJEČENJA POTKOLENICE , BEBA OD 15 MESECI, SA ODEROTINAMA NA GLAVI , LEĐIMA .POLICIJSKI ZAPISNIK JE KOREKTNO ODREĐEN ,IMAM SVE NALAZE I MIŠLJENJA LEKARA . INTERESUJE ME KOLIKA JE SUMA KOJU MOGU DOBITI OD OSIGURAVAJUĆEG DRUŠVA ,PO NEKOJ VAŠOJ GRUBOJ PROCENI ? HVALA !!!
— anonimno

Poštovana,

Ne možemo da odgovrimo na Vaše pitanje jer ono u sebi ne sadrži pravni problem. Inače, smatramo da ne bi bilo korektno da javno licitiramo iznos naknade kojoj se možete nadati. To je posao koji će obaviti osiguravajuće društvo.

Postovani,
Kao privredno drustvo koje se bavi rent-a-car uslugama iznajmljivanja vozila da li smo odgovorni za nevazecu vozacku dozvolu najmoprimca?
Da li smemo i da li smo obavezni da trazimo vozacku dozvolu?

Hvala na vremenu !!!

S postovanjem
Aleksandar Radovic

Poštovani,

Osnov Vaše odgovornosti leži u tome što Vi u okviru svoje delatnosti omogućujuete svojim klijentima koriščenje odnosno upravljanje motornim vozilima. Nevršenje provere i iznajmljivanje vozila licima koje ne poseduju dozvolu za upravljanje motornim vozilom,  može biti tretirano kao nesavesno obavljanje delatnosti.

Postovani,
Imala sam saobracajni udes kada sam se vracala sa posla. Vozila sam bicikl, u trenutku kada sam prelazila kolovoz, na delu pesackog prelaza za bicikl, na mene je naleteo automobil. Osoba koja je upravljala vozilom je pobegla sa mesta dogadjaja. Policija je obavestena o tome ali ne znam koje tip vozila i registarska oznaka. Imam trzajnu povredu vrata, nosim kragnu i prignjecenje levog ramena. Nisam osigurana i ne znam da li mogu i kako da naplatim odstetu.
— anonimno

Poštovana,

S obzirom na to da niste osigurani, možete zahtevati odštetu od štetnika, u Vašem slučaju od osobe koja je upravljala motornim vozilom ili od osiguravajućeg društva kod koga je data osoba osigurana od autoodgovornosti. Radi se o osiguranju vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima, koje je obavezno po zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju. Kako je osoba koja je upravljala motornim vozilom pobegla, prikupite svu medicinsku dokumentaciju i sačekajte obaveštenje od policije.

 

Poštovani,
Učestvovao sam na konkursu za sudijskog pripravnika, doneto je rešenje kojim se biraju 2 kandidata na koje sam uložio žalbu zbog primene dodatnog kriterijuma. Žalbena komisija usvaja moju žalbu i predmet vraća na ponovni postupak. Donosi se novo rešenje kojim se biraju nova 2 kandidata ( ja sam jedan od njih). Na ovo rešenje se onda žali kandidat koji je bio izabran prvobitnim rešenjem a koji je inače zaposlen u tom sudu ali ne u struci (diplomirao je pre dve god. a već 13 god. radi u tom sudu kao zapisničar). Osnov njegove žalbe je nepotpuna prijava ( nisam priložio uverenje o neosuđivanosti). Žalba je usvojena pa se donosi zaključak kojim se moja prijava odbacuje kao nepotpuna. Zanima me da li je moguće da posle provere urednosti, blagovremenosti i dozvoljenosti prijava, održanog usmenog razgovora, dva žalbena postupka postoji mogućnost da se postupak vrati u fazu predhodnog ispitivanja prijava.
— anonimno

Poštovani,

Ne možemo da Vam odgovorimo, jer konačnu odluku o tome donosi žalbena komisija na osnovu diskrecione procene stepena povrede, propusta ili nepravilnosti učinjenih prilikom sprovođenja konkursa.

3
Pravne oblasti
Oznake