Ostalo
28
5. strana
Postovani ! Pre tri godine sam bio u sudskom sporu sa EPS-om zbog neispravnosti strujomera koji je pokazivao prekomerenu potrosnju mimo uobicajene i koji sluzba EPS-a nije dolazila da popravi i pored prijave kvara.EPS kao tuzilac za dug nije mogao da dobije proces,ali sud vec tri godine ne donosi presaudu a EPS mi je u toku trajanja sudskog postupka iskljucio struju koju od tada nemam na objektu! Kakva su moja prava-da li im ista vise dugujem,kako da povratim pravo na koriscenje el. energije, i da li imam osnova da tuzim EPS zbog toga sto sam neparvicno vec tri godine bez struje na objektu? Hvala .
Dejan Dzamic

Poštovani,

Dok se pravnosnažnom presudom ne ustanovi 'istina' Vi ćete za EPS biti dužnik koji je isključen jer ima neplaćeno dugovanje. Ukoliko sud utvrdi da je merni uređaj zaista bio neispravan (prikazivao veću potrošnju od stvarne) pa je EPS zbog toga izdavao račune sa neosnovano uvećanim iznosom, sud će korigovati iznos Vašeg duga nakon čijeg izmirenja bi trebalo da se snabdevanje električnom energijom normalizuje. Ukoliko uspete u sporu, imate pravno na naknadu štete koju ste pretrpeli. Bilo bi dobro da se o Vašim mogućnostima raspitate kod EPS-a jer postupak isključenja i ponovnog priključenja reguliše sam EPS.

Zgrada ima dvorište u koje može da se parkira 15 vozila a stanova ima više. oni koji nemaju vozilo ustupaju ili prodaju pravo parkiranja nepoznatim osobama koje ne stanuju u zgradi. Postoje li kakve odluke ili sl. na temu prava parkiranja u dvorištu?


predsednik skupštine zgrade
koji bi želeo da zavede red
— anonimno

Poštovani,

Zakonom o stanovanju je predviđeno da same opštine propisuju kućni red u stambenim zgradama na svojoj teritoriji. Kako niste naveli mesto u kome živite, možemo Vam dati samo uopštene informacije o kućnom redu. Naime, dvorište koje pominjete se u datim odlukama najčešće određuje kao zajednički ograđen prostor koji pripada zgradi i služi za potrebe svih stanara i koristi se u skladu sa njegovom namenom. Raspored korišćenja dvorišta određuje skupština zgrade koja se ujedno i stara o pravilnoj upotrebi, a stanari su dužni da se pridržavaju utvrđenog rasporeda. 

S obzirom na sve gore izneto, stanari kojima je dodeljeno parking mesto a ne poseduju auto, nemaju pravo (uz naknadu ili bez nje) da svoje parking mesto ustupe drugim licima koja ne stanuju u zgradi, već se moraju parking mesta ustupiti drugim stanarima koji imaju realnu potrebu za tim. Čak i u slučaju da u dvorištu ima više prostora nego što zahtevaju potrebe parkiranja, taj prostor i dalje ostaje u službi stanara i može se odrediti drugačija svrha njegovog korišćenja koja ne mora biti parkiranje.

Za nepoštovanje kućnog reda, nadležna je komunalna policija, ukoliko poslovi nadzora nisu stavljeni posebnim propisom u nadležnost drugog organa (građevinski inspektor, inspektor za zaštitu životne sredine itd.) Predsednik skupštine stanara pruža neophodnu pomoć tako što i sam ukazuje na pojedine propuste stanara i daje potrebne podatke o stanarima koji se ne pridržavaju kućnog reda.

Postovanje,

Moj prijatelj je otisao u Dom zdravlja kod oftamologa. Umesto rutinskog pregleda vida i izvestaja dobio je papir sa adresom privatne odrinacije istog doktora i preporukom da je bolje da se tamo uradi pregled. Navodno instrumenti u Domu zdravlja nisu najbolji.

Posto bih trebao da odem na pregled, sta bih mogao da preduzmem u toj situaciji i sprecio da drugi pacijenti budu uskraceni lekarske pomoci?

Hvala
— anonimno

Poštovani,

Vaše pitanje se dotiče profesionalne lekarske etike, jer ukoliko je oprema u Domu zdravlja zaista bila neadekvatna, može se reći da je lekar postupio isrpavno jer je delovao u najboljem interesu vašeg zdravlja.

Međutim, ukoliko sumnjate u njegove humane intencije i mislite da se vodi ličnim interesom s obzirom da je predložio svoju privatnu ordinaciju, možete:

  1. insistirati na pregledu ili drugom medicinskom tretmanu u Domu zdravlja jer na to imate pravo a lekar obavezu da Vaše pravo poštuje i dužnost da pregled obavi u Domu zdravlja.
  2. prijaviti takvog lekara načelniku odeljenja, direktoru Doma zdravlja / bolnice i lekarskoj komori.
Imam 27 godina, drzavljanin sam R. Srbije. Moja baba je makedonka. Zanima me da li mogu da dobijem makedonsko drzavljanstvo?
Zoran

Poštovani,

Za Vaš slučaj relevantno je odgovarajuće zakonodavstvo Republike Makedonije. Kada bi situacija bila obrnuta, da Vi, recimo, posedujete makedonsko a baka srpsko državljanstvo, ne biste imali pravo na srpsko državljanstvo.

5
Pravne oblasti
Oznake