kredit
2
Poštovani,
Na osnovu ugovora o studentskom kreditu sa Ministarstvom prosvete bio sam korisnik istog u periodu školske 2007/08 god. na osnovnim akademskim studijama. Obaveštenje o vraćanju studentskog kredita sam prvi put dobio 2011 god. po završetku osnovnih studija. Kredit nisam vraćao. Ponovno obaveštenje o vraćanju studentskog kredita dobio sam u maju ove godine. Moje pitanje glasi: da li je moja obaveza vraćanja kredita zastarela ili sam ipak duzan da kredit izmirim? Hvala.
Aleksandar Markovic

Poštovani,

Bez kompletnog uvida u celokupni tekst vašeg ugovora o studentskom kreditu, nije moguće dati precizan odgovor na postavljeno pitanje. Ovo iz razloga jer je zastarelost složen pravni institut, na čiji početak i tok, odnosno prekid i zastoj, mogu uticati različiti faktori. Takođe, na zastarelost mogu uticati i okolnosti koje nisu obuhvaćene tekstom ugovora o kreditu. Od značaja za utvrđivanje zastarelosti vaše obaveze prema davaocu kredita je pre svega precizno utvrđivanje tačnog datuma dospelosti vaše obaveze po kreditu, jer se od tog trenutka počinje računati rok potreban za nastupanje zastarelosti. Na obaveze iz ugovora o kreditu primenjuje se opšti rok zastarelosti koji iznosi 10 godina. Pritom, treba imati na umu da je svojevremeno u sredstvima javnog informisanja bilo reči o tome da je došlo do tkz "mirovanja" u ovim dugovno-potražnim odnosima i to zbog gašenja pojedinih poslovnih banaka preko kojih su studentski krediti plasirani.

bili smo u braku 18 god pre godinu dana smo se razisli.podigao sam veliki kredit al ostao bez posla.dali imam prava da trazim da i ona vrati deo kredita posto smo tada bili zajedno
— anonimno

Poštovani,

Prema odredbama Porodičnog zakona imovina koju su supružnici stekli radom u toku trajanja zajednice života u braku predstavlja njihovu zajedničku imovinu. Imovina koju je supruľnik stekao pre sklapanja braka predstavlja njegovu posebnu imovinu. Ako je imovinu supružnik stekao u toku trajanja braka deobom zajedničke imovine odnosno nasleđem, poklonom ili drugim pravnim poslom kojim se pribavljaju isključivo prava predstavlja njegovu posebnu imovinu. Za sopstvene obaveze preuzete pre ili nakon sklapanja braka odgovara supružnik koji ih je preuzeo svojom posebnom imovinom, kao i svojim udelom u zajedničkoj imovini. Ukoliko je u pitanju zajednička imovina za obaveze preuzete radi podmirenja potreba zajedničkog života u braku, kao i za obaveze koje po zakonu terete oba supružnika odgovaraju supružnici solidarno svojom zajedničkom i posebnom imovinom. U slučaju da je supružnik iz svoje posebne imovine podmirio zajedničku obavezu ima pravo na naknadu od drugog supružnika srazmerno njegovom udelu u zajedničkoj imovini.

Sama činjenica da ste podigli kredit u vreme trajanja bračne zajednice nije dovoljna da biste, od sada već bivše supruge, zahtevali da učestvuje u vraćanju kredita. To možete zahtevati ako je kredit uzet radi namirenja zajedničkih potreba oba supružnika i ako je kredit utrošen na određenu stvar na koju oba supružnika zajedno polažu pravo svojine.

Pravne oblasti
Oznake