krivično delo
1
Rodjak mi je bez moje saglasnosti srusio kucu koja je u vlasnistvu mene i tri brata i to mi je dedovina sa oceve strane koja su moja prava?
— anonimno

Poštovana,

Na opisani način vaš rođak je po svemu sudeći izvršio krivično delo Uništenje i oštećenje tuđe stvari iz čl. 212. Krivičnog zakonika, zbog čega je potrebno protiv njega kao izvršioca dela pokrenuti krivični postupak pred nadležnim sudom. Po okončanju tog krivičnog postupka, ili paralelno sa tim postupkom, možete pokrenuti i sudski parnični postupak za naknadu štete koju ste kao suvlasnik rušenjem navedenog objekta pretrpeli.

Pravne oblasti
Oznake