lično ime
1
Zanima me pošto mi se rođaka porodila i kod matičara je prijavila dete pod imenom Haisent Aleksandar Hart Nwora i tamo je dobio izvod i kad su otišli u policiju da ga prijave rečeno im je da moraju da menjaju ime detetu jer zbog tih novi ličnih karti kao ne može da bude u imenu više od 22 karaktera a on ima 24 i sad mene zanima pošto u PRAVILNIKU O POSTUPKU ZA ODREĐIVANJE I PROMENU LIČNOG IMENA
("Sl. glasnik SRS", br. 6/83) u članu 9 stoji da ukoliko je ime duže da imaju pravo ne da mu menjaju ime već da se saglase kojim imenom dete će da se služi u pravnom saobraćaju i da se o tome sastavi zapisnik i da matičar to ubeleži u izvod i da se dete onda tako prijavi u policiju pod tim imenom? Jer čitala sam zakon i to piše a oni njoj tu mogućnost ne pominju već kažu da mora da menja kompletno ime
Bojana Lazić

Poštovana,

Pravilnik koji pominjete donet je na osnovu Zakona o braku i porodičnim odnosima koji je prestao da važi 2005. godine, kada je na snagu stupio trenutno važeći Porodični zakon čijim je odredbama regulisano upravo ono o čemu ste u pitanju pisali. Naime, lice čije ime i prezime sadrži više od tri reči dužno je da se u pravnom saobraćaju služi skraćenim ličnim imenom. Odluka o tome saopštava se matičaru koji to konstatuje u matičnoj knjizi rođenih.

Pravne oblasti
Oznake