prebivalište
1
Da li članovi porodičnog domaćinstva moraju obavezno da žive na istoj adresi? Da li postoji pravni propis kojim se normira pojam porodičnog domaćinstva? Pitanje postavljam zato što sam u nedoumici da li je moj sin, prijavljen na adresi stana mog pokojnog oca, pred zakonom član mog porodičnog domaćinstva ili ne (u stvarnosti jeste jer, iako je zaposlen, finansijski je potpuno zavisan od mene i moje supruge, a i inače češće boravi u našem stanu nego u stanu svog pokojnog dede).
Branko Karan

Poštovani,

Ukoliko vaš sin i vi u vašim ličnim kartama nemate istu adresu stanovanja, onda vaš sin nije član vašeg porodičnog domaćinstva, bez obzira što više vremena provodi kod vas nego kod sebe u stanu i bez obzira što ga vi i dalje izdržavate.

Pravne oblasti
Oznake