stan
33
Postovani, moja majka je umrla, bila je u drugom braku 5 godina. Imala je kucu pre drugog braka. Kucu su gradili moj deda i otac koji su umrli vec davno. Tako je majka nasledila. Pitanje je da li muz iz drugog braka ima pravo naslediti tu kucu. Pozdrav
Cilag Salai Djendji

Poštovana,

Pojašnjavamo da je zakoniti suprug Vaše majke njen naslednik i da zajedno sa njenim ostalim naslednicima nasleđuje njenu zaostavštinu u koju ulazi i pomenuta kuća koju je ona ranije nasledila.

Moja majka i njena sestra dele kuću od oca ,moja majka ne želi da proda svoj deo kuće,kako može da se zaštiti od prodaje kuće na licitaciji kojom nam njena sestra preti?
— anonimno

Poštovana,

U slučaju da su vaša majka i tekta suvlasnice idealnih delova na predmetnoj kući, prodaja kuće moguća je u postupku sudske deobe zajedničke stvari i to samo ukoliko fizička deoba kuće nije moguća. Tada bi novac dobijen prodajom kuće bio podeljen između vaše majke i vaše tetke srazmerno veličini njihovih suvlasničkih udela. Vaša majka kao suvlasnik nema na raspolaganju nikakvu mogućnost da spreči vašu tetku da pokrene pred sudom postupak deobe, jer svaki suvlasnik po zakonu ima pravo da pred sudom pokrene postupak deobe zajedničke stvari.

Da li je zaista po nasem zakonu moguce da izvrsitelji prodaju stan moje majke na ime mog duga banci? Ja imam 45 godina, trenutno ne zivim u Srbiji, a stan je iskljucivo vlasnistvo moje majke I nema nikakve veze sa mnom, osim sto je tu bila moja poslednja adresa stanovanja u Srbiji. Hvala unapred.
Nikola Pantovic

Poštovani,

Izvršni postupak koji se vodi prema vama kao izvršnom dužniku podrazumeva postupak prinudnog namirenje poverioca (u ovom slučaju banke) iz vaše imovine, imajući u vidu da samo vi svojom imovinom odgovarate za svoje obaveze, te da sva ostala lica, uključujući tu i najbliže krvne srodnike, njihovom imovinom ne mogu odgovarati za vaše obaveze.

Ukoliko predmetni stan nije u vašem vlasništvu, onda on ne može biti predmet izvršenja u izvršnom postupku koji se vodi za namirenje vašeg duga, niti bi se vaš dug mogao namiriti prinudnom prodajom stana koji je u isključivom vlasništvu vaše majke.

Nasledila sam trecinu stana posle majcine smrti.Jedna od sestara vec tri godine nece da proda stan bez ikakbog razloga,-jednostavno se igra sa nama.Koji je pravni lek.
Cveta Stankovic

Poštovana,

Vi kao suvlasnik imate pravo da pred sudom pokrenete postupak deobe zajedničke nepokretnosti. U tom postupku sud će po vašem predlogu odrediti deobu nepokretnosti. Ukoliko fizička deoba nije moguća, sud će odrediti prodaju nepokretnosti, pri čemu će se novac dobijem prodajom podeliti svim suvlasnicima, srazmerno njihovim suvlasničkim udelima. Troškove deobe bi takođe trebalo da snose svi suvlasnici shodno veličini svojih suvlasničih udela.

Da li članovi porodičnog domaćinstva moraju obavezno da žive na istoj adresi? Da li postoji pravni propis kojim se normira pojam porodičnog domaćinstva? Pitanje postavljam zato što sam u nedoumici da li je moj sin, prijavljen na adresi stana mog pokojnog oca, pred zakonom član mog porodičnog domaćinstva ili ne (u stvarnosti jeste jer, iako je zaposlen, finansijski je potpuno zavisan od mene i moje supruge, a i inače češće boravi u našem stanu nego u stanu svog pokojnog dede).
Branko Karan

Poštovani,

Ukoliko vaš sin i vi u vašim ličnim kartama nemate istu adresu stanovanja, onda vaš sin nije član vašeg porodičnog domaćinstva, bez obzira što više vremena provodi kod vas nego kod sebe u stanu i bez obzira što ga vi i dalje izdržavate.

Poštovani, stanujem u prizemlju zgrade na Zvezdari, Šejkina 58a.Svakodnevno u dvorištu zgrade okupljaju se zakupci stanova koji u kontinuitetu u proteklih pet godina narušavaju javni red i mir. Niko od zakupaca stanova u Šejkinoj nema prebivalište. Nebrojeno puta zamolila sam komšije prijateljski da se stišaju i udalje od prozora stana gde zivim. Za uzvrat sam dobila pretnje, a intenzitet buke se pojačao. Moje zdravstveno stanje je narušeno njihovim svakodnevnim iscrpljivanjem. Na koji način da se oslobodim od ovakve vrste zlostavljanje. Prijateljski Vas molim, pomozite mi. Vama, svako dobro. Marija
— anonimno

Poštovana,

Uznemiravanje ove vrste možete prijaviti komunalnoj policiji ili policiji. Ovi organi mogu u okviru svojih ovlašćenja utvrditi identitet prijavljenih osoba i upozoriti ih da sa daljim uznemiravanjem prestanu, pod pretnjom pokretanja prekršajnih postupaka i kažnjavanja. Međutim, potrebno je imati na umu da zakupci stanova, bez obzira na to da li na toj adresi imaju prijavljeno prebivalište ili ne, imaju pravo da u skladu sa predviđenom namenom koriste zajedničke delove zgrade, uključujući i zajedničko dvorište, naravno, vodeći računa o tome da prilikom korišćenja ni na koji način ne ugrožavaju prava ostalih stanara. Drugim rečima, kao stanar stana u prizemlju dužni ste da tolerišete normalan ili uobičajen nivo buke koji nastaje redovnom upotrebom dvorišta. Sa druge strane, stanari koji koriste dvorište dužni su da poštuju kućni red i vreme za odmor. Ponašanje stanara koje izlazi iz okvira opisanog, može se smatrati narušavanjem reda odnosno uznemiravanjem, a što se ceni u svakom konkretnom slučaju.

1
Pravne oblasti
Oznake