stečaj
3
Postovani! Po osnovu ostvarivanja prava na subvencionisani kredit za kupovinu automobila, staro za novo,preko auto kuce,koja je ovlasceni prodavac automobila fijata,Zastava promet Arena motors AD,sklopio sam ugovor a moja banka je uplatila,na osnovu orofakture,novac.Ujedno sam reciklirao moje vozilo,kako je bilo predvidjeno ugovorom.Posle par mesci auto kuca odlazi u stecaj.Molim vas za savet.Kako da postupim da bi nadoknadio stetu?Unapred zahvalan!
stanisavljevic stojan

Poštovani,

Prijavite potraživanje koje na osnovu ugovora imate, stečajnom sudu ili stečajnom upravniku u zavisnosti od toga ko vodi stečajni postupak nad pomenutom firmom.

Poštovani
Porodična kuća je zamenjena za stanove koje smo i dobili. Moj problem je sledeći dobio sam stan manji nego što je potpisano u ugovoru o zameni nepokretnosti a i završetak gradnje je kasnio tri godine tako da mi investitor duguje priličnu sumu novca. U ugovoru o zameni nepokretnosti pola kuće je prepisano na investitora u startu a drugu polovinu je trebalo prepisati kad završi sa gradnjom i izmiri svoja dugovanja .Investitor je u među vremenu otišao pod stečaj.(Zgrada nema upotrebnu dozvolu mi stanari radimo na tome da se dobije upotrebna dozvola,a pretpostavljam da ni ostali vlasnici stanova ne mogu da uknjiže svoje stanove dok se ne reše imovinsko pravni odnosi).Interesuje me kako mogu naplatiti dugovanja prema meni.
— anonimno

Poštovani,

S obzirom da je nad preduzećem (investitorom) otvoren stečajni postupak, morate svoja potraživanja koja imate prema tom preduzeću prijaviti stečajnom sudu koji vodi stečajni postupak. Vaše potraživanje će biti namireno iz stečajne mase preduzeća. Ako već ranije niste povodom toga vodili spor sa investitorom, morate najpre tužbom pokrenuti parnicu kako bi u tom sudskom postupku dokazali i utvrdili tačnu vrstu i visinu potraživanja.

Poštovani,
Moje preduzeće je izbrisano iz Privrednog registra po osnovu stečaja. Kako je u pitanju bio stečajni postupak male vrednosti, nije imenovan stečajni upranik, te je stečajni sudija donosio sve odluke. Pošto se niko od poverilaca nije javio preduzeće je otišlo u stečaj i izbrisano je iz Registra.
Interesuje me dali preduzeće koje je prestalo da postoji po osnovu stečaja može da ima pravnog sledbenika?
I ukoliko može, ko određuje pravnog sledbenika?
S poštovanjem
Miloš
Miloš

Poštovani,

Pravni sledbenik je subjekt prava koji stupa u prava i obaveze predhodnog nosioca tih prava i obaveza. Kako je Vaše preduzeće izbrisano iz Registra, ono više ne egzistira u pravnom i privrednom životu što znači da više ne poseduje nikakva prava i obaveze koje bi bile podobne za prelazak na eventualnog pravnog sledbenika. O svim pitanjima koja su vezana za prava i obaveze preduzeća rešava stečajni sudija pre nego što preduzeće prestane da postoji.

Pravne oblasti
Oznake