Saveti
261
22. strana
Poštovani, molim Vas za razjašnjenje jedne nedoumice. Čuo sam da izvršenje kazne zastareva nakon dve godine od dana izrečene presude. Moj problem je sledeći. U aprilu 2009 godine sam napravio prekršaj prolazak kroz crveno, u decembru iste godine dobio sam rešenje kojim se kažnjavam oduzimanjem dozvole na tri meseca i novčanom kaznom. Kako sam se odselio sa adrese na kojoj sam živeo, a nisam se odazvao izvršenju presude, policija me je tražila nekoliko puta na datoj adresi i nakon toga su mi stavili fiktivnu adresu. E sada mene zanima da li ova presuda zastareva u decembru ove godine ili ne?! Hvala unapred!
Aleksandar R

Poštovani,

Rok zastarelosti iznosi 2 godine od dana dostavljanja presude, kako ste i pretpostavili. Pošto Vam je presuda dostavljena u decembru 2009. godine, zastarelost nastupa u decembru 2011. i Vi niste više u obavezi da izvršite kaznu.

Da li mesna zajednica po vazecim zakonima moze da vrsi komunalnu delatnost, naime imam spor sa mesnom zajednicom Backi Sokolac pred osnovnim sudom u Subotici ispostava Backa Topola, u vezi spornog racuna za naplatu vode od strane Mesne zajednice.Naime mesna zajednica obavlja komunalnu delatnost ocitavanja i naplate vode i ako nije privredno lice registrovano za obavljanje komunalne delatnosti, odnosno komunalnu delatnost obavljaju clanovi Saveta mesne zajednice volonterski.Sudski proces je u toku, u medjuvremenu sam saznao od opstinskog ombudsmana da po njegovom misljenju mesna zajednica ne bi smela da obavlja komunalnu delatnost i on je pokrenu spor pred Ustavnim sudom dovodeci u pitanje opstinsku odluku kojom se nadleznost komunalne delatnosti u selima potpuno prenosi u nadleznost mesnih zajednica sto je u suprotnosti sa Zakonom o komunalnoj delatnosti,proces pred ustavnim sudom je jos na cekanju.

Zanimame da li imam pravo na osnovu Zakona o komunalnoj delatnosti da osporim pravo Mesnoj zajednici da vodi postupak pred Osnovnim sudom.
Petar Zigic

Poštovani,

Ne možete osporiti pravo pomenutoj mesnoj zajednici da bude strana u postupku pred sudom. Pogotovo ne zbog toga što smatrate da obavlja delatnost koja je u suprotnosti sa zakonom. Odluku o tome da li je MZ prekoračila svoja ovlašćenja doneće sud.

Moj otac je bio u prvom braku i iz prvog braka ima mene. Zatim se opet ozenio i sa tom drugom zenom je dobio sina ali taj sin je preminuo mlad. Za vreme braka sa drugom zenom je dobio stan i taj stan je i dalje u otkupu i vodi se na mog oca. Moj otac je preminuo prosle godine a druga zena pre par meseci, Druga zena osim sina kog je imala sa mojim tatom nije imala vise dece. Moj otac je bio vlasnik stana i moguce je da je imao stan i pre braka sa drugom zenom, sa mojom majkom nije imao stan.
Interesuje me ko je naslednik stana? Da li ja nasledjujem ceo stan ili samo polovinu koja je pripadala mom ocu?
Unapred puno hvala
Petrovic Vanja

Poštovana,

Trebalo bi da imate pravo samo na polovinu stana (na onaj deo koji pripada Vašem pokojnom ocu jer Vi samo njega nasleđujete), drugu polovinu po zakonu nasleđuje neko lice koje pripada zakonskom krugu naslednika druge žene Vašeg oca. U svakom slučaju to će do detalja biti raspravljeno u ostavinskom postupku.

Da li je moguće poništiti prvosnažo rešenje zbog zloupotrebe roka žalbe.Naime datum zavođenja rešenja je 11.07.2011,kada je i dobilo delovodni broj, a na dostavnici koju sam ja potpisao datum prijema rešenja napisan je 21.06.2011, tako da sam uskraćen za pravo na žalbu,a inače rok za podnošenje žalbe je 15 dana od dana prijema.
Napominjem da sam navedenu dostavnicu potpisao 13.07. bez datuma,a kada je overena i meni dostavljena kao datum prijema je upisan 21.06.
Saša Stevanović

Poštovani,

Rok za podnošenje žalbe počinje da teče od momenta prijema rešenja. Kako je od tog trenutka proteklo dosta vremena, rešenje je po svemu sudeći postalo pravosnažno. Sada Vam na raspolaganju stoje takozvani vanredni pravni lekovi (pod uslovom da su za njih ispunjeni propisani uslovi) kojima možete pobijati pravosnažno rešenje.

Poštovani, molom Vas da mi odgovorite da li je učinjeno krivično delo lažno prijavljivanje ukoliko zajedno postupajući sudija i predsednik suda podnesu nadležnom javnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv stranke u parničnom postupku - tuženog,zbog navodno učinjenog kd. ometanja pravde, a potom osumnjičenog po prijavi policija poziva i saslušava, da bi nakon nekoliko meseci tužilac postupak po prijavi obustavio!
Molim Vas, odgovor mi je vrlo bitan, zahvaljujem Vam na strpljenju i vremenu.
S poštovanjem
Mehmed

Poštovani,

U opisanom slučaju nema elemenata krivičnog dela lažnog prijavljivanja iz člana 334 KZ.

Postovani,
Skoro sam osudjen iz cl.330 KZ - samovlasce, zbog iskljucenja objekta sa struje, odnosno ponovnog samovlasnog prikljucenja objekta. U clanu 330 KZ stoji..Ko smatra da mu pripada neko pravo i pribavi ga, kaznice se...itd.
Ja sam se na sudu izjasnio da NE smatram da mi to pravo pripada ali sam to uradio. Da li u ovom slucaju ima elemenata krivicnog prekrsaja i da li bi na nekom visem sudu mogao da pobijem presudu od 3 meseca uslovne kazne koju sam dobio?
Pozdrav
Milan

Poštovani,

Sama činjenica da ste pribavili pravo koje vam ne pripada podrazumeva da ste mislili da vam pripada, jer ga u suprotnom ne biste ni pribavili. Sa ovim što ste naveli nikako ne možete da pobijete osuđujuću presudu.

... 22 ...
Pravne oblasti
Oznake