Saveti 247
Imam problema sa podstanarima koji neprijavljeno stanuju iznad mene u stanu koji im izdaje kćerka pokojne komšinice. Svakodnevno krše kućni red i od njih se nema mira ni danju ni noću. Uglavnom lupaju, tj. prave namernu i veliku buku pri obavljanju kućnih i drugih poslova. podneo sam prijavu komunalnoj policiji ali oni nisu u stanju da ih "nahvataju" na adresi, a kamo li da preduzmu neke mere. Aktivnost obične policije se u nekoliko navrata svela na opominjanje, bez podnoženja prekršajne prijave jer ih nisu uhvatili na delu. Upućuju me na privatnu tužbu, i skupljanje svedoka u vidu komšija, što je nemoguća misija. Posle odlaska policije nastavljaju po starom, pojačanim intenzitetom. Oni se vade na malu decu, i to im pali; iako ne prave buku deca nego pretežno njih dvoje, tj. ona. Dakle što se mene tiče, gradski propisi o kućnom redu su za mene mrtvo slovo na papiru.
Marko Sumonja

Poštovani,

Zakonom o stanovanju je predviđeno da same opštine propisuju kućni red u stambenim zgradama na svojoj teritoriji. Kako niste naveli mesto u kome živite, možemo Vam dati samo uopštene informacije o kućnom redu. Naime, prilikom korišćenja stana zabranjeno je na bilo koji način ometati druge stanare u mirnom korišćenju svog stana. U određenom vremenskom periodu u toku dana, stanari se moraju ponašati na način koji obezbeđuje potpuni mir i tišinu u zgradi, takozvano "vreme odmora", koje obuhvata par sati u toku popodneva i noćni period. Tačno "vreme odmora" određuje se odlukom skupštine opštine.

Za nepoštovanje kućnog reda, nadležna je komunalna policija a predsednik skupštine stanara pruža neophodnu pomoć tako što i sam ukazuje na pojedine propuste stanara i daje potrebne podatke o stanarima koji se ne pridržavaju kućnog reda.

Savetujemo Vam da svoj problem iznesete predsedniku skupštine stanara kao i da insistirate da komunalna policija odradi svoj posao. Naime, komunalna policija je u obavezi da reaguje na narušavanje kućnog reda, i to ne samo opomenom, već i podnošenjem prijave nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili pak podnošenjem zahteva za vođenje prekršajnog postupka.

Član 8. predugovora koji je istekao pre 2.meseca a kupac do sada nie tražio ništa.
Prodavac je dužan da kupcu obezbedi svu neophodnu dokumentaciju,koja bude kupcu potrebna radi podizanja kredita za isplatu kupoprodajne cene.
Interesuje me koje su moje obaveze prema kupcu sada i dali ih uopšte ima ili je taj predugovor prestao da važi.
Gojko Marinković

Poštovani,

Zaključenjem predugovora, ugovorne strane preuzimaju obavezu da kasnije zaključe drugi, glavni ugovor. Sve odredbe predugovora formulisane su u tom cilju, pa ne možete tumačiti pojedine članove predugovora tako što ćete ih izvlačiti iz konteksta i na taj način zanemariti celokupan smisao koji predugovor ima kao celina.

Pretpostavljamo da se radi o kupoprodaji nepokretnosti i da ste Vi prodavac. Odredba koju pominjete je ustanovljena u korist kupca jer banke neretko zahtevaju dokumentaciju koju Vi posedujete kako bi odobrile kredit za kupovinu nepokretnosti. Ako kupac zahteva dokumentaciju, morate mu je predati. Ako kupac ne zahteva dokumentaciju, nemate nikakvu obavezu po članu 8 Vašeg predugovora.

Jedino sto možete na osnovu predugovora zahtevati (kako Vi tako i suprotna strana) je zaključenje glavnog ugovora i to u roku od šest meseci od isteka roka predviđenog za njegovo zaključenje, a ako taj rok u predugovoru nije predviđen, onda šest meseci od dana kad je prema prirodi posla i okolnostima konkretnog slučaja ugovor trebalo da bude zaključen.

Postovani! Jos 2003.god.sam dobila resenje da mi bivsi suprug duguje 5 alimentacija po 2000 din. i popisali su mu neke stvari i na pvom nadmetanju 2006.god nije postignuta cena u visini procenjene vrednosti i ja sam odustala jer je sve to jako dugo trajalo. On je od tada jedno vreme placao alimentaciju i prestao,tako da mi duguje tih pet,i jos za cetiri godine. Da li mogu da trazim da mi isplati sve sa kamatom,i kolika je uopste kamata? Ali stvari su se od tada promenile,on se ozenio,dobio cerku i sa majkom prodao porodicnu kucu,kupili su dve manje kuce koje su na njeno ime,i skoro je kupio auto koji je takodje na njeno ime,a on nije zaposlen,vec radi na crno.Posto novac sigurno necu dobiti,jedino mi preostaje da pokrenem krivicni postupak,ali ce se on vaditi na bolest,jer kako sam cula navukao se na neke tablete za zivce,i ide redovno u bolnicu na terapiju. Molim Vas za pomoc,sta mogu da uradim,i sta se desava ako nemaju vise popisane stvari?
— anonimno

Poštovana,

Pošto ste nakon prvog nadmetanja odustali od prinudne naplate, sud je doneo odluku o obustavi izvršnog postupka pa se prinudna naplata putem javne prodaje ne može ponovo sprovesti na osnovu rešenja koje pominjete. Potraživanje utvrđeno sudskom odlukom zastareva u roku od deset godina, tako da načelno možete opet pokušati sa izvšnim postupkom.

Ono što možete preko suda u parničnom postupku zahtevati je neisplaćena alimentacija za protekle tri godine jer povremena potraživanja kao što su potraživanja izdržavanja, zastarevaju u roku od tri godine od dospelosti svakog pojedinog davanja. Načelno možete zahtevati isplatu alimentacionih davanja koja datiraju od ranije ali na njih nećete imati pravo ukoliko druga strana bude istakla prigovor zastarelosti.

Što se kamate tiče, svaki dužnik koji zadocni sa ispunjenjem novčane obaveze duguje pored glavnog duga i zateznu kamatu. Način obračuna i stopa zatezne kamate je uređena posebnim zakonom.

Nedavanje izdržavanja jeste krivično delo za koji se vodi sumarni (skraćeni) krivični postupak. Cilj tog postupka nije naplata alimentacije već utvrđivanje krivice i odgovoronosi lica koje alimentaciju ne plaća i njegovo kažnjavanje. Postoji mogućnost da krivični sud prilikom izricanja uslovne osude učiniocu ovog krivičnog dela naloži isplatu zaostalih neisplaćenih alimentacija, ali prethodno mora da utvrdi njegovu krivicu. Nema krivičnog dela ako iz opravdanih razloga nije davano izdržavanje. 

Postovani,zanima me da li mogu da naplatim alimentaciju od majke oca deteta koji treba da placa? Nesto sam nacula da moze po clanu 154,a posto otac nije zaposlen,i duguje mi vec za cetiri godine alimentaciju,a kupio je nov auto koji je preveo na ime svoje majke,pa me zanima da li mogu da trazim da se proda taj auto i naolati alimentacija? Unapred hvala!
— anonimno

Poštovana,

Alimentacija je tačno utvrđena novčana obaveza zasnovana na odluci suda, ustanovljena u interesu deteta kako bi podmirila potrebe njegovog izdržavanja.

Dužnik alimentacije (izdržavanja) je otac deteta pa ne možete od njegove majke ili nekog drugog lica zahtevati ispunjenje te obaveze. Možete međutim tužti sudu oca deteta ukoliko smatrate da ima uslova i mogućnosti ali da namerno ne plaća alimentaciju odnosno ne ispunjava svoju obavezu izdržavanja.

Što se tiče pomenutog člana on propisuje pravo maloletnog deteta da bude izdržavano od strane jednog kruga svojih srodnika (u koji spada i njegova baba po ocu) uz uslov da roditelji nemaju sredstava za izdržavanje ili da nisu živi.

Obaveza izdržavanja maloletnog deteta od strane srodnika iz člana 154 PZ nije u vezi sa obavezom plaćanja alimentacije tako da se ta dva pitanja moraju odvojeno posmatrati.

Postovani,

Pre dve godine sam dao kaparu za stan i potpisao sa investittorom predugovor o kupoprodaji stana. Ta ZGrada je pocela da se zida, ali je uradjen samo temelj. Saznao sam da investitor nema para da je zavrsi i da je u dugovima.
U predugovoru nema datuma zavrsetka zgrade. Zvao sam ga telefonom i on odbija da vrati kaparu. Odbija bilo kakav sastanak sa mnom. Pored mene cujem da ima mnogo ostecenih i da su svi njegovi stanovi (od ranijih zgrada koje je napravio) pod hipotekom. On sada navodno ceka kredit od neke banke kako bi mogao da zavrsi zgradu.
Sta raditi?
Vladimir Urosevic

Poštovani,

Predugovor je takav ugovor kojim se strane obavezuju da pod uslovima navedenim u predugovoru zaključe drugi, glavni ugovor. Pravilo je da predugovor sledi formu glavnog ugovora a kako je ovde reč o prometu nepokretnosti, predugovor je morao biti overen u sudu. Takođe neophodno je da predugovor sadrži bitne elemente budućeg glavnog ugovora a to su predmet (stan) i cena. Kako stan još uvek ne postoji smatramo da je vreme završetka izgradnje stana element koji je morao biti preciziran. Potrebno je detaljno pregledati sadržinu predugovora kako bi se otkrile sve odredbe koje je investitor eventualno povredio pa tek nakon toga preduzeti konkretne pravne korake u cilju rešavanja Vašeg problema.

Ne možete raskinuti predugovor jer ćete u tom slučaju ostati bez kapare koju ste dali, ako je kapara data kao odustanica a to se utvrđuje tumačenjem predugovora. Ukolko pak investitor ne može zbog sopstvene krivice da ispoštuje ono na šta se obavezao, možete tražiti izvršenje ako je to još moguće, ili tražiti naknadu štete i vraćanje kapare, ili tražiti vraćanje udvojene kapare.

Za Vas bi možda bilo dobro rešenje da se obratite sudu tužbom za neosnovano obogaćenje. Posavetujte se sa advokatom.

Postovani,pre pet godina sam se razveo od bivse zene i sud je odredio da placam alimentaciju 22 procenata od plate. Pre dve godine sam se ozenio drugom zenom koja ima sina iz predhodnog braka,i koji zivi sa nama,a ove godine sam dobio sina sa njom. Da li mogu da trazim smanjenje alimentacije na osnovu toga,i da li uopste ima sanse da se smanji sobzirom da placam 22 procenata?
— anonimno

Poštovani,

Prilikom odlučivanja o visini alimentacije (22% od plate) sud je morao uzeti u obzir potrebe Vašeg deteta koje zavise od njegovih godina, imovine, obrazovanja, i drugih okolnosti ali je morao uzeti u obzir i Vaše mogućnosti kao davaoca izdržavanja koja zavise od Vaših prihoda, imovine, ličnih potreba kao i Vaše obaveze izdržavanja drugih lica. 

S obzirom na to, da su u međuvremenu nastale okolnosi koje utiču na Vašu mogućnost davanja izdržavanja, možete podneti sudu zahtev za izmenu odluke o visini izdržavanja deteta. Međutim, morate imati na umu:

  1. da visina alimentacije po pravilu ne sme biti manja od 15% niti veća od 50% redovnih mesečnih novčanih primanja umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje,
  2. visina izdržavanja mora da omogući Vašem detetu iz prethodnog braka takav nivo životnog standarda kakav uživate i Vi kao davalac alimentacije.  
... 38
Pravne oblasti
Oznake