Zahvaljujući ranije postignutoj saradnji sa Evropskim udruženjem studenata prava Beograd (ELSA Beograd), u peridu od 21. novembra do 31. decembra 2011. godine, naš tim bio je privremeno ojačan za sledeće studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pobrojane prema abecednom redosledu: